AFT (pdf με τα προϊόντα)

Ανάλυση και Επίλυση ροής δικτύων σωληνώσεων και Μοντελοποίηση συστήματος για υγρά ή αέρια

AFT Fathom

Υπολογίζει πτώση πίεσης και κατανομή ροής για σωληνώσεις και συστήματα αγωγών με υγρά και αέρια χαμηλής ταχύτητας. Διαστασιολόγηση/επιλογή σωληνώσεων, αντλιών και βανών

1) Ανοικτά και κλειστά συστήματα που περιέχουν Νερό, Πετρέλαιο και ραφιναρισμένα προϊόντα, Χημικά προϊόντα, κρυογενετικά, Ψυκτικές ουσίες, Αέρια χαμηλής ταχύτητας κι άλλα
2) Συστήματα καθοδηγούμενα από πίεση, βαρύτητα ή αντλία
3) Μοντελοποιεί μεταφορά θερμότητας σε σωλήνες και εναλλάκτες, ενεργειακό ισοζύγιο
4) Παρέχει προσαρμόσιμες βάσεις δεδομένων και υπολογισμούς κόστους
5) Ειδικές πρόσθετες εφαρμογές για:

XTS - επεκταμένη χρονική προσομοίωση
GSC - αναζήτηση και έλεγχος στόχων
SSL - προσομοίωση καθίζησης αποβλήτων (Settling Slurry simulation)

AFT Chempak Suite

Μια βάση δεδομένων χημικών ιδιοτήτων έως και 700 υγρών με ικανότητα ανάμειξης. χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων ως ανεξάρτητη εφαρμογή με το πρόγραμμα προβολής Chempak AFT. πρόσβαση στη βάση δεδομένων μέσα από το Microsoft Excel με το πρόσθετο Chempak AFT.

AFT SteamCalc

Θερμοφυσικές ιδιότητες για μίγματα νερού, ατμού και ατμού / νερού.

AFT Fathom ANS - automated network sizing

Το πρόσθετο ANS χρησιμοποιεί το IntelliFlow®, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό προηγμένων αλγορίθμων αριθμητικής αναζήτησης και προσομοίωσης ροής σωλήνων. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από την AFT και είναι μια λύση που αποδεδειγμένα εξοικονομεί κεφαλαιακό και επαναλαμβανόμενο κόστος καθώς και μειώνει σημαντικά τη χρήση ενέργειας.
Αξιολογεί τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταβλητών στο σύστημά σας, αποκαλύπτοντας συνδυασμούς παραμέτρων που ελαχιστοποιούν το κόστος.

AFT Arrow

Compressible Pipe Flow Analysis & System Modeling


Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση δικτύων σωληνώσεων συμπιεστής ροής


Μελέτη και βελτιστοποίηση δικτύων σωληνώσεων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συμπιεστών ρευστών όπως το φυσικό αέριο, ο αέρας, ο ατμός, χημικά και πετροχημικά αέρια διεργασιών κ.α.

Υπολογίζει πτώση πίεσης και κατανομή ροής για σωληνώσεις αερίων και συστημάτων αγωγών

Μοντελοποιεί δίκτυα σωληνώσεων συμπιεστής ροής και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για:
Διαστασιολόγηση σωλήνων και αγωγών, Βαλβίδων ανακούφισης και Συμπιεστών. Μέγεθος και επιλογή ανεμιστήρα, Διαμόρφωση και επιλογή της βαλβίδας ελέγχου, Προσομοίωση της λειτουργίας του συστήματος και της αλληλεπίδρασης εξαρτημάτων, Υπολογισμοί ροής στραγγαλισμού, Αξιολόγηση της μόνωσης σωλήνων και της μεταφοράς θερμότητας σε σωλήνες και εναλλάκτες θερμότητας, Αντιμετώπιση προβλημάτων των υπαρχόντων συστημάτων για τον προσδιορισμό της αιτίας των λειτουργικών προβλημάτων.

Συστήματα με Αέρια υψηλής προς χαμηλή ταχύτητα. Yψηλή προς χαμηλή πίεση.

Aνοικτά και κλειστά συστήματα. - Πραγματικά αέρια, - Υψηλής συμπίεσης (ηχητικά και σχεδόν ηχητικά) συστήματα. Εξισορροπεί τη ροή και την ενέργεια σε όλο το σύστημα. Προσφέρει προσαρμόσιμες βάσεις δεδομένων για στοιχεία και ιδιότητες. Περιλαμβάνει υψηλής ακρίβειας ιδιότητες ατμού / νερού κατά ASME.

AFT Arrow XTS - extended time simulation


Το πρόσθετο AFT Arrow Extended Time Simulation (XTS) βοηθά τους μηχανικούς να απαντούν σε ερωτήσεις σχεδιασμού και προσομοίωσης του τρόπου με τον οποίο οι κρίσιμες παράμετροι ποικίλλουν με την πάροδο του χρόνου. Εκτελέστε μια σειρά λύσεων ροής αερίου σε σταθερή κατάσταση με μεταβλητές που αλλάζουν αυτόματα για να επιτύχετε μια δυναμική προσομοίωση του συστήματός σας.

AFT Arrow ANS - automated network sizing


Το πρόσθετο ANS χρησιμοποιεί το IntelliFlow®, το οποίο χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό προηγμένων αλγορίθμων αριθμητικής αναζήτησης και προσομοίωσης ροής σωλήνων. Η τεχνολογία αναπτύχθηκε από την AFT και είναι μια λύση που αποδεδειγμένα εξοικονομεί κεφαλαιακό και επαναλαμβανόμενο κόστος καθώς και μειώνει σημαντικά τη χρήση ενέργειας.
Αξιολογεί τη σύνθετη αλληλεπίδραση μεταβλητών στο σύστημά σας, αποκαλύπτοντας συνδυασμούς παραμέτρων που ελαχιστοποιούν το κόστος.

AFT Impulse

Waterhammer & Surge Analysis

Αξιολόγηση υδραυλικού πλήγματος και εκτόνωσης

Υπολογίζει εύκολα τα μεταβατικά φαινόμενα πίεσης που προκαλούνται από υδραυλικά πλήγματα σε συστήματα σωληνώσεων.

Σχεδιάστε και λειτουργήστε το σύστημα σας με μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.

1) Μοντελοποιεί μεταβατικά φαινόμενα ροής σε δίκτυα σωληνώσεων που προκαλούνται από:
- Ξαφνικά κλεισίματα βανών
- Εκκινήσεις και σταματήματα αντλιών συμπεριλαμβανομένων φαινομένων αδράνειας
- Σπάσιμο βαλβίδας ανακούφισης
- Γεγονότα που καθορίζονται από το σύστημα ( ροή, πίεση κλπ)
- Περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση βανών ελέγχου και ανακούφισης, αντλιών, δεξαμενών εκτόνωσης, βανών ανακούφισης κενού

2) Ανοικτά και κλειστά συστήματα

3) Περιλαμβάνει επίλυση σταθερής κατάστασης για τον καθορισμό των αρχικών συνθηκών
- Εισάγει μοντέλα απο AFT Fathom

4) Υπολογίζει μη ισορροπημένες μεταβατικές δυνάμεις

AFT Impulse PFA - pulsation frequency analysis

Το πρόσθετο αυτό βοηθά τους μηχανικούς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις συχνότητες συντονισμού στα συστήματα, ειδικά σε αυτές που προκαλούνται από αντλίες θετικού εκτοπίσματος. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν όταν οι συχνότητες που διεγείρονται από τους παλμούς είναι στον ή κοντά στον ακουστικό συντονισμό συχνότητες ενός συστήματος ρευστού. Η μονάδα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του συχνότητες ακουστικού συντονισμού που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εξοπλισμό του συστήματος.

AFT Impulse SSL - settling slurry simulation

Με αυτό το πρόσθετο, το AFT Impulse είναι το μόνο εμπορικό λογισμικό που μπορεί να μοντελοποιήσει τόσο τον μη καθιζάνοντα όσο και τον κατακάθιστο πολτό. Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί ειδικά για λογισμικό AFT και μπορεί να λειτουργήσει με νέα ή υπάρχοντα μοντέλα.

AFT xStream™ 2

Steam & Gas Transient Analysis Software

Το AFT xStream είναι ένα ισχυρό εργαλείο ρευστοδυναμικής προσομοίωσης για υψηλή ταχύτητα, ακουστικές μεταβατικές καταστάσεις που συμβαίνουν σε συστήματα σωληνώσεων ατμού και αερίου. Η αβεβαιότητα στο σχεδιασμό και τις λειτουργίες κοστίζει χρήμα και χρόνο. Τώρα μπορείτε με ακρίβεια προσομοιώστε πώς θα ανταποκριθούν πιθανά τα συστήματα ατμού και αερίου στα διασπαστικά παροδικά γεγονότα.

AFT xStream PFA - pulsation frequency analysis

Αυτό το πρόσθετο βοηθά τους μηχανικούς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τις συχνότητες συντονισμού στα συστήματα, ειδικά σε αυτές που προκαλούνται από παλινδρομικούς συμπιεστές. Προβλήματα μπορεί να προκύψουν όταν οι συχνότητες που διεγείρονται από τους παλμούς είναι στον ή κοντά στον ακουστικό συντονισμό ενός συστήματος ρευστού. Η μονάδα χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των συχνοτήτων ακουστικού συντονισμού που θα μπορούσαν να βλάψουν τον εξοπλισμό του συστήματος.

about